wincenty svg gray

Świetlica dla dzieci i młodzieży przy Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, powstała 1 września 1993 roku, działa jako placówka opiekuńczo - wychowawcza i korzysta z niej ok 30-tu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Obejmuje dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum.

Placówka zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie, pomoc w nauce, posiłki w czasie ich pobytu, wyjazdy podczas wakacji letnich, a także inną pomoc w zależności od potrzeb indywidualnych dzieci, w miarę możliwości placówki.

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 1300 do 1700.

Za pośrednictwem strony internetowej dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy ofiarowują swój czas i talenty na rzecz potrzebujących dzieci.

facebook